Πολιτική Απορρήτου

1. Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (DS-GVO) για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων είναι:
Δικηγορικό γραφείο Softic
Fürstenstr. 5
80333 Mόναχο
Τηλ.: 089.289.795.63

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Η επίσκεψη στον ιστότοπό μας γίνεται χωρίς εγγραφή ή άλλη καταχώρηση στοιχείων. Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις ακόλουθες νομιμοποιητικές βάσεις και υπάρχει μία νομικά επιτρεπτή περίσταση ή έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων δεν είνα υποχρεωτική, η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα. Δε θα υπάρξουν για εσάς αρνητικές συνέπειες, εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή δεν μας διαθέσετε προσωπικά δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα περιέχουν ειδικότερα πληροφορίες όπως το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλικία και τα τραπεζικά στοιχεία.

3. Αποθήκευση σε αρχείο καταγραφής του διακομιστή κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας

Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας συλλέγονται και αποθηκεύονται τυποποιημένες πληροφορίες, που συλλέγονται αυτόματα, για λόγους εποπτείας του ιστότοπού μας και αναλύονται για στατιστικούς λόγους, που αφορούν τη χρήση και την επισκεψιμότητά του, καθώς και το περιεχόμενο, που αναζητούν κατά κύριο λόγο οι επισκέπτες του. Αυτό γίνεται για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την προσφορά μας και να διασφαλίσουμε και βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται προσωρινά στο λεγόμενο «αρχείο καταγραφής».
Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται χωρίς τη δική σας παρέμβαση και αποθηκεύονται μέχρι την αυτόματη διαγραφή τους:

 • Διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή,
 • Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης στην ιστοσελίδα,
 • Όνομα και διεύθυνση URL του αρχείου στο οποίο έγινε πρόσβαση,
 • ο ιστοχώρος, από τον οποίο έγινε η πρόσβαση (referrer),
 • το πρόγραμμα περιήγησης, που χρησιμοποιήθηκε και, εάν είναι δυνατόν, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης.

Επεξεργαζόμαστε τα προαναφερθέντα δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Διασφάλιση της λειτουργίας της σύνδεσης του ιστότοπου,
 • Εξασφάλιση άνετης χρήσης του ιστότοπού μας,
 • Αξιολόγηση της ασφάλειας του συστήματος και
 • Για άλλους λόγους διαχείρισης.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ. DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από τους σκοπούς συλλογής δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, που συλλέγουμε, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για το πρόσωπο και τη συμπεριφορά σας.

4. Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ύστερα από επικοινωνία μαζί μας

Επεξεργαζόμαστε ανάλογα πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα κ.λπ., που μας διαθέτετε μέσω e-mail ή στο πλαίσιο αιτήματος επικοινωνίας μαζί σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία λαμβάνουμε από σας μέσω mail και τα χρησιμοποιούμε για να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στο mail σας, είναι το Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ. DS-GVO.

5. Cookies

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες αυτού όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα και άνετα. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τελική σας συσκευή και δεν περιέχουν ιούς, Trojans ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα cookies βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ. DS-GVO, παρέχοντας βασικές λειτουργίες, όπως η πρόσβαση και η πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει ορθά χωρίς τα cookies. Συνεπώς, η ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας αποτελεί έννομο συμφέρον μας.

6. Σύνδεσμοι κοινωνικών μέσων

Στην ιστοσελίδα μας έχουμε ενσωματώσει ορατά κουμπιά των κοινωνικών μέσων XING και LinkedIn (στο εξής: πάροχοι) που συνδέονται με τη σελίδα που διατηρούμε σε αυτούς τους παρόχους, έτσι ώστε να μπορείτε να μας ακολουθείτε. Το LinkedIn είναι μια υπηρεσία της LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Δουβλίνο, Ιρλανδία. Το XING είναι μια υπηρεσία της New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Για λόγους προστασίας δεδομένων αποφασίσαμε να προσθέσουμε τα ορατά κουμπιά των μέσων δικτύωσης μόνο ως συνδέσμους προς το αντίστοιχο προφίλ μας στον εκάστοτε πάροχο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα διαβιβαστούν στους παρόχους δικά σας δεδομένα, εκτός εάν πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί. Πατώντας το κουμπί του συνδέσμου που αντιστοιχεί στο προφίλ μας στα κοινωνικά μέσα, μεταφέρεστε απευθείας στον ιστότοπο του παρόχου. Εκεί διαβιβάζονται τα δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην ενδεχόμενη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους παρόχους και στη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους παρόχους. Αντίστοιχα, δε γνωρίζουμε τους εκάστοτε λόγους και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων από τους παρόχους, όπως και τη διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων. Επίσης, δεν γνωρίζουμε, αν οι πάροχοι διαγράφουν, δημιουργούν ή εκχωρούν προφίλ ή αν καθιστούν τα δεδομένα ανώνυμα, διότι αυτό δεν εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής μας. Κατά συνέπεια, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ενδεχόμενη επεξεργασία δεδομένων από αυτούς τους παρόχους και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι γι’ αυτή.

7. Διάρκεια αποθήκευσης/διαγραφής

Τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει νομικής εξουσιοδότησης ή βάσει της συγκατάθεσής σας, θα αποθηκεύονται κατ’ αρχήν μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς, που ορίζονται στο κεφάλαιο 4 ή, εναλλακτικά, μέχρι τη χρονική στιγμή, κατά την οποία ανακαλείται η συγκατάθεση, που είχατε δώσει προηγουμένως για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού (κεφάλαιο 3) θα διαγραφούν από εμάς μετά από 3 μήνες. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα, που μας παρείχατε στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης συνεργασίας με το γραφείο μας μέσω της ιστοσελίδας μας, για 6 μήνες. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα δεδομένα αυτά, καθώς και όλα τα έγγραφα που παρέχονται με την αίτησή σας, διαγράφονται.

8. Προστασία και μεταφορά δεδομένων

Όλα τα συστήματά μας προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και είναι προσβάσιμα μόνο σε μια πολύ περιορισμένη ομάδα ατόμων. Η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά στο έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος συμβαλλόμενο στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε ή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α. DSGVO). Θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κρατικούς φορείς ή/και κρατικές αρχές μόνο, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω υποχρεωτικών νομικών διατάξεων ή επίσημων ή δικαστικών εντολών.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα εξής δικαιώματα απέναντί μας:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 DSGVO)
 • Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (Άρθρο 16 και 17 DSGVO)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 DSGVO)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 DSGVO)

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε μία από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε ή έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση των όρων που περιγράφονται εδώ ή των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την εταιρεία μας είναι:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

91522 Ansbach

10. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του DS-GVO, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο ε. ή στοιχείο στ. του DS-GVO.

Μπορείτε να υποβάλετε την ένστασή σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της δικηγορικής εταιρείας (αριθμός 1). Στην περίπτωση δικαιολογημένης ένστασης, θα παύσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων, που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και θα τα διαγράψουμε από το σύστημά μας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νομικούς λόγους για την επεξεργασία τους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Softic.Δικηγόρος

Softic. Rechtsanwältin

Mai 2021