Σόφτιτς και Συνεργάτες.
Δικηγικό Γραφείο.
Εργατικό και Εμπορικο Δίκαιο

Σόφτιτς.
Δικηγόροι.
Εργατικό Δίκαιο.
Εμπορικο Δίκαιο.

Καλώς ήρθατε!

Σόφτιτς. Δικηγορικό Γραφείο

Ποιοι είμαστε

Συνέπεια. Ρεαλισμός. Εμπειρία

Τι προσφέρουμε

Εργατικό και Εμπορικό Δίκαιο. Σε τοπικό. εθνικό. διεθνές επίπεδο

Πώς δουλεύουμε

Κατάρτιση. Στόχευση. Εξατομίκευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας!