Καθημερινότητα. Εργασιακός βίος. Βιωσιμότητα.

Αντιλαμβανόμαστε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πράξεών μας. Επιδιώκουμε, λοιπόν, να δημιουργούμε σταθερές και βιώσιμες σχέσεις με τους πελάτες μας με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό, δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε και να προάγουμε βιώσιμες λύσεις μέσα από τον εργασιακό μας βίο.
Επειδή οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη αξία από τις λέξεις:

  • Περιορίζουμε τη χρήση χαρτιού και τα απορρίμματά μας.
  • Χρησιμοποιούμε βιολογικά και οικολογικά προϊόντα στο γραφείο μας
  • Εξοικονομούμε ενέργεια και άλλους πόρους
  • Aγοράζουμε ανακυκλωμένα και βιώσιμα προϊόντα
  • Επιδιώκουμε να μειώσουμε το αρνητικό περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Γράψτε μας τώρα ένα μήνυμα!