Συνέπεια. Ρεαλισμός. Εμπειρία.

Είμαστε μια δικηγορική εταιρία που εστιάζει ιδιαίτερα στο εργατικό και εμπορικό δίκαιο.

Η έδρα μας βρίσκεται στην καρδιά του Μονάχου, σε άμεση γειτνίαση με την Odeonsplatz.

Διαφέρουμε, όχι μόνο επειδή γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της επαγγελματικής και επιχειρηματικής ζωής, μέσα από την 16χρονη νομική και συμβουλευτική εμπειρία μας, αλλά και επειδή, παράλληλα, συμμετείχαμε και συμμετέχουμε στην εργασιακή καθημερινότητα επιχειρήσεων και βιομηχανιών: ως εργαζόμενοι, διευθυντές, προϊστάμενοι, αρμόδιοι σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού (HR) και διοίκησης (management). Έχουμε εμπειρία και γνώση όλων των θεμάτων οικονομικού χαρακτήρα, πειθαρχικής δεοντολογίας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα των λειτουργικών προβλημάτων στον εργασιακό χώρο.

Συνεπώς γνωρίζουμε άριστα και είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμβουλές και να προτείνουμε αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες λύσεις, αλλά και να εκπληρώνουμε τους στόχους των πελατών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συμβουλεύουμε, εκπροσωπούμε, διαπραγματευόμαστε, επιχειρηματολογούμε, σχεδιάζουμε και συμβάλλουμε στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδιασμών HR και HR-IT με επιμέλεια, διάθεση και αγάπη για το εργασιακό μας αντικείμενο, το οποίο πραγματοποιούμε με επιτυχία.

Νέλα Σόφτιτς. Δικηγόρος

Μαρία Χαλβατζάκη. Δικηγόρος

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συναφείς σύνδεσμοι

Τι μας παρακινεί

Εργαστείτε μαζί μας (καριέρα)

Γράψτε μας τώρα ένα μήνυμα!