Život. Radni život. Održivost.

Svesni smo da svi naši postupci utiču na životnu sredinu. Zato nastojimo da, s jedne strane, postupamo održivo u odnosima sa našim klijentima, ali i, s druge strane, pokažemo odgovornost prema našoj životnoj sredini.

Zato smo se obavezali da integrišemo održivost u naš radni život i da uložimo maksimalni napor da je podstičemo. Ti si ono što radiš, a ne ono što govoriš:

  • Smanjujemo svoj otpad i potrošnju papira.
  • U našoj kancelariji koristimo organske i ekološke proizvode.
  • Štedimo energiju i druge resurse.
  • Kupujemo reciklirane i održive proizvode.
  • Težimo da postanemo klimatski neutralna advokatska kancelarija.

Napišite nam poruku!